Fae Lily 4

€6.00

Ei, en ole koskaan nähnyt enkeliä, mutta sillä ei ole merkitystä, näinkö enkeliä vai en. Tunnen heidän läsnäolonsa ympärilläni.

No, I never saw an angel, but whether I saw one is irrelevant. I feel their presence around me.