Kuri2

€5.00

"Muinaisina aikoina kissoja palvottiin jumalina; he eivät ole unohtaneet tätä." – Terry Pratchett

“In ancient times cats were worshipped as gods; they have not forgotten this.” – Terry Pratchett