Bird

€5.00

Bird

€5.00

ADHD Bracelet2

€6.00

ADHD Bracelet2

€6.00

Vaikea ja merkityksellinen tuo aina enemmän tyydytystä kuin helppo ja merkityksetön

Difficult and meaningful will always bring more satisfaction than easy and meaningless

ADHD Bracelet1

€6.00

ADHD Bracelet1

€6.00

Ole onnellinen tästä hetkestä. Tämä hetki on sinun elämäsi

Be happy for this moment. This moment is your life

Ankle bracelet1

€6.00

Ankle bracelet1

€6.00

"Elämä kutistuu tai laajenee suhteessa rohkeuteen."

"Life shrinks or expands in proportion to one's courage." 

Bracelet LOVE

€6.00

Bracelet LOVE

€6.00

"Rakkaus koostuu yhdestä sielusta, joka asuu kahdessa ruumiissa." -Aristoteles

"Love is composed of a single soul inhabiting two bodies." —Aristotle

Aaron1

€5.00

Aaron1

€5.00

"Todellinen suuruus tuntee lempeyden"

“True greatness knows gentleness”

Bracelet14 17cm

€5.00

Bracelet14 17cm

€5.00

"Olen sanonut, että mustassa on kaikki. Valkoinen myös. Niiden kauneus on ehdoton. Se on täydellinen harmonia."
- Coco Chanel

"I have said that black has it all. White too. Their beauty is absolute. It is the perfect harmony."
- Coco Chanel

Bracelet13 17cm

€5.00

Bracelet13 17cm

€5.00

Minä kuolen jonain päivänä. Tiedän, että se tulee minullekin. Minusta tulee vuori, olen kivi rannalla. Minusta tulee ravintoa.

I'm going to die one day. I know it's coming for me, too. I'll be a mountain, I'll be a stone on the beach. I'll be nourishment.

Bracelet12 16cm

€5.00

Bracelet12 16cm

€5.00

Vie minut merelle. Anna minun purjehtia avomerellä. Hengittää lämmintä ja suolaista ilmaa ja haaveilla asioista, joita on.

Erica Billups

Take me to the ocean. Let me sail the open sea. To breathe the warm and salty air and dream of things to be.

Erica Billups

Bracelet11 18cm

€5.00

Bracelet11 18cm

€5.00

"Jossain sateenkaaren yläpuolella taivas on sininen, ja unelmat, joista uskaltaa unelmoida, todella toteutuvat." – Judy Garland

“Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true.” – Judy Garland

bracelet10 14cm

€5.00

bracelet10 14cm

€5.00

"Aavikolla kukkiva kukka todistaa maailmalle, että vastoinkäymiset, olivatpa ne kuinka suuret tahansa, voidaan voittaa."

"A flower blooming in the desert proves to the world that adversity, no matter how great, can be overcome."

Bracelet9 16cm

€5.00

Bracelet9 16cm

€5.00

"En koskaan kaatunut. En välitä mitä he sanovat. Teen edelleen työtäni, kuten näen."

“I never fell. I don’t care what they say. I’m still doing my job, as I see it.”

Bracelet8 16cm

€5.00

Bracelet8 16cm

€5.00

Koska vaaleanpunainen on uusi kieli.
~ Aerosmith

Cause pink is the new kinda lingo.
~ Aerosmith

Bracelet7 17cm

€5.00

Bracelet7 17cm

€5.00

Voit tulla mestariksi taistelemalla vielä yhden kierroksen. Kun asiat ovat vaikeita, taistelet vielä yhden kierroksen.

James J. Corbett

You become a champion by fighting one more round. When things are tough, you fight one more round.

James J. Corbett

Bracelet6 19cm

€5.00

Bracelet6 19cm

€5.00

"Kenenkään miehen olisi ollut vaikeaa olla tahtomatta taistella lohikäärmeen rinnalla."

"It would have been difficult for any man not to want to fight beside a dragon."

Bracelet5 16cm

€5.00

Bracelet5 16cm

€5.00

Tyhmiä tummia tonttuja. Maa on druideille.

Silly dark elves. Earth is for Druids.

Bracelet4 16cm

€5.00

Bracelet4 16cm

€5.00

Kupilla on enemmän värejä kuin sateenkaarella.

Bubbles have more colors than a rainbow.

"Elän niille, jotka rakastavat minua, niille, jotka tuntevat minut totuudenmukaisesti, taivaalle, joka on niin sininen yläpuolellani, ja sitä hyvää varten, jonka voin tehdä."
- George Linnaeus Banks

"I live for those who love me, for those who know me true, for the heaven so blue above me, and the good that I can do."
- George Linnaeus Banks

Bracelet1

€5.00

Bracelet1

€5.00

Elämme kaaoksen sateenkaaressa.

We live in a rainbow of chaos.